Novinky z odborného vzdělávání v okolních zemích

Slovensko

Sieť ReferNet spracovala podľa požiadaviek a obsahovej štruktúry Cedefopu správy o implementácii kľúčových kompetencií v národných kurikulárnych dokumentoch.
20. 4. 2018
Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ pripravil Cedefop v spolupráci s ReferNetom Slovakia dve publikácie – Vocational education and training in Slovakia a Spotlight on VET: Slovakia. Takáto dvojica publikácií je k dispozícii o všetkých predsedníckych krajinách.
20. 4. 2018

Rakousko

Der österreichische Länderbericht "Schlüsselkompetenzen in der Berufsbildung", der von ReferNet Austria verfasst wurde, ist soeben erschienen (DE || EN).
tritscher-archan@ibw.at (Sabine Tritscher-Archan)
26. 3. 2017
Diese Veranstaltung, die am 16. und 17. Feb. 2017 in den Räumlichkeiten von Cedefop (Thessaloniki) stattfinden wird, bietet die Gelegenheit, die Ergebnisse der laufenden Cedefop-Studie zum Thema ‘The changing nature and role of vocational education and training in Europe’ zu diskutieren. Mehr
tritscher-archan@ibw.at (Sabine Tritscher-Archan)
9. 2. 2017

Německo