Zdroje informací

V tomto submenu jsme pro vás připravili aktuální informace o odborném vzdělávání a přípravě u nás i v zahraničí:

  • pro zprávy z ČR i zahraničí v českém jazyce zvolte Aktuality
  • pro zprávy informační služby Cedefopu v anglickém jazyce zvolte Informace CEDEFOP
  • pro informace o dění v ostatních členských zemích sítě ReferNet v anglickém a německém jazyce zvolte Informace ze sítě

 Chcete-li odebírat pravidelně  některé z výše uvedených informací přes RSS čtečku na Vašem PC (např. prostřednictvím MS Outlook), zvolte "RSS Feeds"