Členové Národního konsorcia

Na pozici národního koordinátora se po dvou letech střídají:

Národní vzdělávací fond (NVF)
(2017 - 2018)
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)
 (2019 - 2020)
Opletalova 25
110 00 Praha 1
tel.: 224 500 500
fax: 224 500 501
www.nvf.cz
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
tel.: 274 022 111
fax: 274 863 380
www.nuv.cz

Členové Národního konsorcia:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: 257 193 111
fax: 257 193 790
www.msmt.cz
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 1
tel.: 221 921 111
fax: 221 922 664
www.mpsv.cz
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
(SOÚ AV ČR, v.v.i.)
Národní oddělení EURYDICE (NAEP)
Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: 210 310 220
fax: 222 220 143
www.soc.cas.cz

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 100
Fax: +420 221 850 255
www.naep.cz
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) Unie zaměstnavatelských svazů                
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7
tel.: 257 011 312
fax: 257 011 323
www.csvs.cz
Českobratrská 9
130 00 Praha 3
www.uzs.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV) Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV)
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
tel.: 224 972 650
fax: 224 972 873
www.vupsv.cz
Pod Kotlářkou 8
150 00 Praha 5
tel.: 257 220 394
www.ssvs.cz
Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) Masarykova univerzita v Brně (MU)
Karlovo náměstí 14/292
120 00 Praha 2
tel. 739 445 930
www.aivd.cz
Joštova 10
602 00 Brno
tel.: 549 491 911
fax: 549 491 920
www.muni.cz
Svaz průmyslu a dopravy Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Jankovcova 1569/2c   
170 04 Praha 7
tel.: 234 379 500
fax: 234 379 463
www.spcr.cz
Zemědělská 1
613 00 Brno
www.icv.mendelu.cz
Unie CZESHA (CZESHA) Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)                 
Slovanské náměstí 7
612 00 Brno
tel.: 549 257 709
fax: 549 257 709
www.czesha.cz
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: 234 461 111
fax: 222 718 930
www.cmkos.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)                      Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: 224 851 111
fax: 224 811 089
www.mpo.cz
Údolní 5
602 00 Brno
tel.: 542 217 483
fax: 542 217 483
www.atkm.cz
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ)
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
tel./fax: 281 002 623
www.soukromeskoly.cz
Duškova 7
150 00 Praha 5
tel.: 210 082 512
www.asociacevos.cz
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/