Aktuality - Publikace a dokumenty

28.12.2015

Snižovat nezaměstnanost a zaměřovat se na nesoulad v kvalifikacích Poučení z politiky a praxe zemí Evropské unie Studie podává přehled metod a postupů, s nimiž se jednotlivé státy EU vypořádávají s nezaměstnaností....
28.12.2015

Zpráva Klíčové kompetence v počátečním odborném vzdělávání představuje v souladu se zadáním Cedefopu klíčové kompetence ve vzdělávací politice a jejich zakotvení ve strategických dokumentech. Přibližuje rovněž pří...
28.12.2015

Zpráva Podpora učitelů, instruktorů a lektorů pro úspěšné reformy a kvalitu odborného vzdělávání a přípravy – mapování jejich profesního rozvoje v EU popisuje vzdělávání pedagogů v rámci českého školského systé...
14.12.2015

Malé a střední podniky (MSP) tvoří 99 % všech evropských podniků a zaměstnávají dvě třetiny evropských pracovních sil. Jsou tedy podstatnou součástí evropského hospodářství. Nepříznivé podnikatelské prostředí,...
7.10.2015

Zaměřeno na odborné vzdělávání a přípravu (OVP) Předkládaná publikace vydaná u příležitosti oslav 40. výročí Cedefopu obsahuje souhrn nejdůležitějších informací a podstatných rysů jednotlivých systémů OVP v Evropě....
5.10.2015

ReferNet ČR přináší na webových stránkách anotace krátkých zpráv (tzv. Briefing Notes) Cedefopu v češtině. Krátké zprávy vydává Cedefop několikrát ročně na aktuální témata. Úplný překlad zprávy v českém jazyce...
30.9.2015

Zpráva o politice odborného vzdělávání V březnu 2015 zpracoval ReferNet ČR pro Cedefop podkladovou zprávu o politice odborného vzdělávání. Zpráva ve formě několika rozsáhlých dotazníků popisuje politické procesy a...
2.4.2015

Letos slaví Cedefop 40. výročí založení, hlavní pozornost chce letos upínat především na modernizaci systémů odborného vzdělávání a přípravy (OVP), přechody ze vzdělávání do zaměstnání, vzdělávání dospělých a učení se...
27.3.2015

Hospodářská krize, která vyvrcholila v roce 2009, způsobila šokové vlny, jejichž vliv bude pociťován i v dalších letech. Ovlivňuje podniky, u mnoha lidí zvyšuje sociální riziko a zhoršuje vyhlídky na práci a kariéru....
19.1.2015

Stručná zpráva Cedefopu rekapituluje dosavadní vývoj v rámcích kvalifikací, které nabývají na významu, přesto však stále přetrvávají překážky v jejich zavádění. První práce na Evropském rámci kvalifikací (European...