Aktuality - Publikace a dokumenty

23.4.2019

Dlouho očekávaná publikace "Spotlight on VET – 2018 compilation" je od konce března 2019 dostupná online na stránkách Cedefopu. Tisková zpráva ‘Vocational education and training systems in...
7.1.2019

Nová publikace Cedefopu k trendům a výzvám evropského trhu práce do roku 2030 zejména v oblasti předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce. Předvídání kvalifikačních potřeb je užitečným informačním zdrojem pro tvůrce...
30.12.2016

Application of learning outcomes approaches across Europe (A comparative study) Uplatňování přístupů založených na výsledcích učení napříč Evropou (Srovnávací studie) Tato referenční publikace CEDEFOP mapuje a...
29.12.2016

Poznatky Cedefopu o tom, po kterých povoláních je vysoká poptávka, a proč Anotace briefing note Tvůrci evropských politik se dlouhodobě zajímají o rozsah, příčiny a důsledky nesouladu v dovednostech a kvalifikací...
29.12.2016

Země zapojené do sítě ReferNet vydávají letáky nazvané v originále Spotlight on VET, které představují systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Letáky vydávají povinně všechny země v anglickém jazyce a ty,...
19.9.2016

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality OVP a jeho relevance pro trh práce v odborných školách a střediscích, v podnicích...
2.8.2016

The European guidelines for validating non-formal and informal learning Evropské směrnice pro validaci výsledků neformálního a informálního učení Směrnice jsou určeny jednotlivcům a institucím odpovědným za...
2.8.2016

Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně Odborné vzdělávání a příprava přispívají k inovacím, a tak se stávají inovativnějšími. Zatímco mnozí uznávají roli vysokoškolského vzdělávání jako motoru inovací,...
2.8.2016

10. června 2016 přijala Evropská komise Novou agendu dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Agenda si klade za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od těch základních dovedností až po ty...
28.6.2016

V roce 2015 při příležitosti 40. výročí svého založení Cedefop oslavoval minulost; rok 2016 bude naopak ve znamení přechodu po změnách, ke kterým došlo v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy....