Aktuality - Publikace a dokumenty

30.12.2016

Application of learning outcomes approaches across Europe (A comparative study) Uplatňování přístupů založených na výsledcích učení napříč Evropou (Srovnávací studie) Tato referenční publikace CEDEFOP mapuje a...
29.12.2016

Poznatky Cedefopu o tom, po kterých povoláních je vysoká poptávka, a proč Anotace briefing note Tvůrci evropských politik se dlouhodobě zajímají o rozsah, příčiny a důsledky nesouladu v dovednostech a kvalifikací...
29.12.2016

Země zapojené do sítě ReferNet vydávají letáky nazvané v originále Spotlight on VET, které představují systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Letáky vydávají povinně všechny země v anglickém jazyce a ty,...
19.9.2016

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality OVP a jeho relevance pro trh práce v odborných školách a střediscích, v podnicích...
2.8.2016

The European guidelines for validating non-formal and informal learning Evropské směrnice pro validaci výsledků neformálního a informálního učení Směrnice jsou určeny jednotlivcům a institucím odpovědným za...
2.8.2016

Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně Odborné vzdělávání a příprava přispívají k inovacím, a tak se stávají inovativnějšími. Zatímco mnozí uznávají roli vysokoškolského vzdělávání jako motoru inovací,...
2.8.2016

10. června 2016 přijala Evropská komise Novou agendu dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Agenda si klade za cíl zlepšit výuku a uznávání dovedností – od těch základních dovedností až po ty...
28.6.2016

V roce 2015 při příležitosti 40. výročí svého založení Cedefop oslavoval minulost; rok 2016 bude naopak ve znamení přechodu po změnách, ke kterým došlo v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy....
28.12.2015

Snižovat nezaměstnanost a zaměřovat se na nesoulad v kvalifikacích Poučení z politiky a praxe zemí Evropské unie Studie podává přehled metod a postupů, s nimiž se jednotlivé státy EU vypořádávají s nezaměstnaností....
28.12.2015

Zpráva Klíčové kompetence v počátečním odborném vzdělávání představuje v souladu se zadáním Cedefopu klíčové kompetence ve vzdělávací politice a jejich zakotvení ve strategických dokumentech. Přibližuje rovněž pří...