Aktuality - Ostatní

2. 8. 2016

V letech 2014-2016 spolupracoval Národní vzdělávací fond v mezinárodním projektu SIMOVET (Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs) financovaném z programu Erasmus...
1. 8. 2016

Potřeba vytvoření metodického rámce zmiňovaného jako Mobility Scoreboard je obsažena v Doporučení Rady EU. Jde o rámec, který umožní sledování pokroku dosaženého v oblasti mobility ve vzdělávání a odstraňování překáž...
26. 2. 2016

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veř...
9. 2. 2016

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) každým rokem provádí evaluaci národních webových stránek projektu ReferNet pro jednotlivé země. České stránky www.refernet.cz obdržely opět excelentí hodnocen...
28. 12. 2015

Překvalifikovaní zaměstnanci v EU Podle Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs – ESJ), které provedl Cedefop, připouští 52 % dospělých zaměstnanců v EU hledajících zaměstnání po...
28. 12. 2015

Na Slovensku byl po bouřlivých debatách v březnu letošního roku parlamentem přijat nový zákon o OVP (č. 61/2015 Z. z.), kterým se od září letošního školního roku otevřel prostor pro poskytování praktického vyučování...
28. 12. 2015

Konec prosince je vhodný čas pro shrnutí činností za právě končící rok a zároveň pro představení plánů na rok nový. Začněme rekapitulací toho, co jsme v ReferNetu za rok 2015 připravili. V první řadě to byla...
8. 10. 2015

Brno, 29. září 2015 – Kvalita vzdělávacího systému je v České republice velmi aktuálním tématem. Z různých úhlů pohledu, téměř jako pod drobnohledem, se na něj podívali odborníci na mezinárodní vědecké...
30. 9. 2015

Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělání (International Standard Classification of Education – ISCED) byla vytvořena UNESCO počátkem 70. let 20. století a měla sloužit jako „nástroj vhodný pro shromažďov...
29. 9. 2015

Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) je agenturou Evropské komise, jejímž posláním je podporovat rozvoj evropských politik v oblasti odborného vzdělávání a přispívat k jejich implementaci. V letošn...