Aktuality - Ostatní

2. 8. 2016

Webové stránky Skills panorama (panorama dovedností) byly spuštěny v prosinci 2015 a jsou dostupné v angličtině na adrese http://www.skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/. Tematicky se věnují informacím o trhu práce v...
2. 8. 2016

V letech 2014-2016 byl Národní vzdělávací fond členem mezinárodního konsorcia institucí, které realizovalo projekt VET-EDS, financovaný z programu Erasmus+. Projekt byl zaměřen na sběr dobrých praxí a případových...
2. 8. 2016

V prvním pololetí se podařilo aktualizovat šestistránkový informační leták Zaostřeno na odborné vzdělávání, jehož cílem je představit klíčové jevy, silné stránky a výzvy národního systému. Leták byl vytvořen v české i...
2. 8. 2016

V letech 2014-2016 spolupracoval Národní vzdělávací fond v mezinárodním projektu SIMOVET (Smart information models to adequately adapt vocational training to the labour market needs) financovaném z programu Erasmus...
1. 8. 2016

Potřeba vytvoření metodického rámce zmiňovaného jako Mobility Scoreboard je obsažena v Doporučení Rady EU. Jde o rámec, který umožní sledování pokroku dosaženého v oblasti mobility ve vzdělávání a odstraňování překáž...
26. 2. 2016

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Základní rámec iniciativy byl dále rozpracován do obsáhlého dokumentu, který bude zpřístupněn veř...
9. 2. 2016

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) každým rokem provádí evaluaci národních webových stránek projektu ReferNet pro jednotlivé země. České stránky www.refernet.cz obdržely opět excelentí hodnocen...
28. 12. 2015

Překvalifikovaní zaměstnanci v EU Podle Evropského šetření kvalifikací a zaměstnání (European Skills and Jobs – ESJ), které provedl Cedefop, připouští 52 % dospělých zaměstnanců v EU hledajících zaměstnání po...
28. 12. 2015

Na Slovensku byl po bouřlivých debatách v březnu letošního roku parlamentem přijat nový zákon o OVP (č. 61/2015 Z. z.), kterým se od září letošního školního roku otevřel prostor pro poskytování praktického vyučování...
28. 12. 2015

Konec prosince je vhodný čas pro shrnutí činností za právě končící rok a zároveň pro představení plánů na rok nový. Začněme rekapitulací toho, co jsme v ReferNetu za rok 2015 připravili. V první řadě to byla...