Aktuality - Konference a workshopy

16.11.2017

Cílem semináře, který pořádá Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV), jako partner projektu BuildPHE, ve spolupráci s EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), je prezentace...
24.4.2017

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve všechny zájemce na 9. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017, která proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2017 v Kongresovém centru MENDELU ve Křtin...
29.12.2016

První akcí z Evropského týdne odborných dovedností, kterou organizoval Cedefop jako zapojený partner, bylo fórum zaměřené na profesní rozvoj učitelů a instruktorů/školitelů, které se konalo v Soluni ve dnech 21. - 22...
1.7.2016

Podtitul konference: Výzvy digitální doby pro vzdělávání, práci a vzdělávání: výzkumní pracovníci a odborníci v dialogu. The EAPRIL 2016 Conference se bude konat  22.-25. listopadu 2016 v nádherném městě Porto...
1.7.2016

Evropské fórum pro zajišťování kvality (EQAF) poskytuje platformu pro diskusi, profesní rozvoj a výměnu zkušeností mezi hlavními zúčastněnými stranami v zajištění kvality. Konkrétně se jedná o fórum bude zajímat...
30.6.2016

Konference s titulem 'Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders' se bude konat 23. až 25.září 2016 v Aténách. Cílem konference je zkoumat otázky zabývající se právě probíhajícím utváření nové evropsk...
30.6.2016

14. září 2016 se v Bruselu bude konat seminář s názvem: VET policy sharing seminar - Promoting apprenticeship systems and partnerships supporting the European Alliance for Apprenticeship. Seminář se bude zabývat souč...
31.5.2016

Rádi bychom Vás pozvali na 8. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE, která se tradičně uskuteční v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách u Brna, a to ve dnech 13.-14.9. 2016. Hlavním tématem...
16.3.2016

Odborníci Národního vzdělávacího fondu vystoupili na konferenci Průmysl 4.0 v praxi, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest ve spoluprá...
1.10.2015

V rámci pracovního roku ReferNetu se kromě celoevropského zasedání konají také dvě komornější setkání organizovaná dobrovolníky z řad členských zemí ReferNetu. Tato pracovní jednání jsou vhodnou platformou pro řešení...