Nová Briefing note: Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v OVP

Záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě

Angažovaní a kompetentní učitelé a instruktoři jsou důležití pro zajišťování kvality OVP a jeho relevance pro trh práce v odborných školách a střediscích, v podnicích a také přímo ve třídách, v dílnách, v laboratořích, v simulovaném učebním prostředí nebo na pracovišti. Učitelé a instruktoři jsou zodpovědní za posilování spojení mezi vzděláváním a prací, zavádění nových kurikul, poskytování kvalitnějšího učňovství a jiných forem učení založeného na práci a za používání evropských nástrojů. V nadcházejících letech se po nich v OVP bude vyžadovat, aby pomáhali vytvářet rychlé a flexibilní odpovědi na nově vznikající potřeby vztahující se jak k integraci tisíců uprchlíků a migrantů na trhu práce, tak k nutnosti rozvíjet základní digitální a podnikatelské kompetence. Poskytnout učitelům a instruktorům přístup ke kvalitnímu odbornému rozvoji je velmi důležité pro zajištění vysokého standardu jejich odborných i pedagogických kompetencí. Odborný rozvoj učitelů a instruktorů v OVP je součástí agendy vzdělávací politiky EU již řadu let, je však málo viditelný v politice jednotlivých států. V závěrech z Rigy (2015) je na tento problém kladen obnovený důraz, je požadován systematičtější přístup k počátečnímu a dalšímu odbornému rozvoji (continuing professional development – CPD) a k odpovídajícím příležitostem pro učitele, instruktory a mentory. Cestou, jak tento přístup podpořit, je spolupráce a partnerství mezi zainteresovanými stranami.

Pokračování zde.