Leták Zaostřeno na odborné vzdělávání (Spotlight on VET)

Země zapojené do sítě ReferNet vydávají letáky nazvané v originále Spotlight on VET, které představují systémy odborného vzdělávání v jednotlivých zemích. Letáky vydávají povinně všechny země v anglickém jazyce a ty, které mají zájem, pak i ve svém národním jazyce. Výhodou těchto šestistránkových letáků je, že jsou jednotně graficky zpracované, vzdělávací systémy jsou zde představeny v kostce, a je proto možné systémy odborného vzdělávání evropských zemí navzájem porovnávat. Cílem letáku je představit klíčové jevy, silné a slabé stránky národního systému.

Letáky jsou dostupné na stránkách Cedefopu v publikacích. Aktualizovaná verze českého letáku je v českém i anglickém jazyce je k dispozici na adrese http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8098.