Cedefop: Na nových cestách

V roce 2015 při příležitosti 40. výročí svého založení Cedefop oslavoval minulost; rok 2016 bude naopak ve znamení přechodu po změnách, ke kterým došlo v evropské politice odborného vzdělávání a přípravy. 

K navrhovaným opatřením pro rok 2016 patří „strategie pro kompetence“, kterou vypracovala Evropská komise, a eventuálně i „jednotná integrovaná služba“ pro informace o kvalifikacích a kompetencích. Zbývá také zjistit, jak bude příliv uprchlíků a žadatelů o azyl do EU ovlivňovat OVP. Více než 80 % nově příchozích je mladších než 35 let – pro jejich integraci je podstatný přístup ke vzdělávání a profesní přípravě nebo na trh práce.

Více ve stručné Briefing Note zde.