Evropský týden odborných dovedností

Více než 950 akcí a přes 650 000 zapojených účastníků, to je skóre prvního Evropského týdne odborných dovedností (tzv. VET Skills Week), který za podpory Cedefop a European Training Foundation vyhlásila Evropská komise jako součást Nové agendy dovedností pro Evropu. 

Jedním z deseti opatření, které deklaruje Nová agenda dovedností pro Evropu, je dosažení toho, aby se odborné vzdělávání a příprava staly hlavní volbou při volbě vzdělávací cesty. K tomu má dojít díky posílení příležitostí pro získání zkušeností s učením se prací a podpoře většího zviditelnění dobrých výsledků odborného vzdělávání a přípravy na trhu práce. Nová agenda proto zahajuje řadu opatření, která mají zajistit, aby byla lidem v EU dostupná správná odborná příprava, správné dovednosti a správná podpora.

V Bruselu se během prosincového týdne konala řada akcí, jako např. konference zaměřená na dovednosti dospělých (Adult Skills Conference), výroční fórum Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (EQAVET Annual Forum), setkání členů Evropské Aliance pro učňovskou přípravu (European Alliance for Apprenticeships Stakeholder Meeting) či Fórum poskytovatelů vyššího profesního vzdělávání (VET/Professional Higher Education Providers Forum).

Pod heslem „Objev svůj talent!“ probíhaly od 5. do 9. prosince 2016 v rámci Evropského týdne odborných dovedností v Bruselu, členských státech i dalších zúčastněných zemích akce, které měly na vnitrostátní, regionální a místní úrovni ukázat vysokou úroveň a kvalitu odborného vzdělávání a zvýšit tak povědomí o široké škále možností, které odborné vzdělávání poskytuje. Smyslem bylo oslovit co nejširší veřejnost, tedy rodiče, žáky a studenty, firmy, ale i společnost jako celek a přispět ke změně pohledu na odborné vzdělávání. Cílem bylo především zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy, zdůraznit jeho klíčovou roli při podpoře inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, a ukázat, jak může přispět ke zlepšení zaměstnatelnosti.

Bez praxe nejsou koláče

V České republice byl koordinací aktivit pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS) který na začátku podzimu vyhlásil soutěž „Den odborných dovedností - Bez praxe nejsou koláče“, jejímž cílem bylo zviditelnit atraktivitu odborného vzdělávání a posílit spolupráci se zaměstnavateli. Za podpory DZS se uskutečnilo vítězných 21 dnů odborných dovedností po celé ČR. Ty byly realizovány nejrůznějšími formami. Jednalo se např. o nejrůznější dovednostní soutěže, přednášky, dny otevřených dveří, praktické ukázky, kariérní dny či exkurze ve firmách, konference či rozhovory s veřejností, do jejichž realizace byli zapojeni učitelé i žáci středních škol spolu se zástupci partnerských firem. Dny odborných dovedností potvrdily skutečnost, že bez spolupráce školy se zaměstnavatelem není odborné vzdělávání myslitelné.

V průběhu samotného týdne odborných dovedností DZS dále uspořádal kulatý stůl, který se věnoval tématu současného stavu a výhledu odborného vzdělávání v ČR a byl určen odborníkům na vzdělávání a přípravu. V prostorách DZS se konal také Trh odborných dovedností, který byl velmi zdařilou prezentací odborných dovedností žáků středních škol. Evropský týden odborných dovedností zakončil kulatý stůl k tématu Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu pořádaný DZS ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Za vynikající a inovativní výkony nebo příklady dobré praxe v oblasti odborného vzdělávání a přípravy bylo předáno při závěrečném ceremoniálu v Bruselu za účasti 600 zástupců světa vzdělávání i práce devět ocenění. Jednalo se např. o cenu v rámci Euroskills 2016, nejlepší video ze soutěže vyhlášené Cedefopem k tématu Mládež v odborném vzdělávání a přípravě (viz fotografie) nebo o ocenění pro inovativního vzdělavatele či ocenění Evropské aliance pro učňovskou přípravu.