Aktraktivita odborného vzdělávání v ČR - výzva k zapojení do dotazníkového šetření

Zapojte se do evropského šetření a řekněte nám svůj názor na aktraktivitu odborného vzdělávání a přípravy ve vaší zemi. Tak zní výzva Cedefopu k vyplnění krátkého dotazníku pro učitele a školitele, zaměstnavatele a kariérní poradce.

Cedefop spolu s  RAND Europe a SKOPE - ESRC provádí šetření zaměřené na atraktivitu počátečního odborného vzdělávání a přípravy (IVET) v evropských zemích. Pokud patříte k jedné z těchto skupin v ČR, byl by váš příspěvek k šetření velmi prospěšný.
Dotazník je v angličtině a nezabere více než 20 minut času:

Více informací o tomto šetření na stránkách Cedefopu zde.