Výroční zasedání ReferNetu 2018

Ve dnech 21.-23.11.2018 se uskutečnilo pravidelné výroční zasedání celoevropské sítě ReferNet v sídle Cedefopu v Soluni. Letos se zde setkal rekordní počet účastníků zejména proto, že se kromě pracovních týmů a národních koordinátorů zúčastnil i vysoký počet národních reprezentantů jmenovaných zpravidla ministerstvy členských zemí. Na programu byly jednak pracovní otázky jednotlivých aktivit ReferNetu, dále koncepční otázky způsobu práce sítě v budoucnu a v neposlední řadě i výměna znalostí a příkladů dobré praxe v odborném vzdělávání (např. různé přístupy k financování OV ve vybraných zemích). Cedefop také představil účastníkům některé své další aktuální projekty.

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/refernet-annual-plenary-meeting-2018