Regionální zasedání ReferNetu v Limassolu

V rámci pracovního roku ReferNetu se kromě celoevropského zasedání konají také dvě komornější setkání organizovaná dobrovolníky z řad členských zemí ReferNetu. Tato pracovní jednání jsou vhodnou platformou pro řešení pracovních a organizačních otázek v užším kruhu účastníků. Letos v květnu se k pořádání přihlásil Kypr a Portugalsko. Zástupkyně ČR Zdeňka Šímová (NVF) se zúčastnila zasedání v kyperském Limassolu. Hlavní náplní meetingu byly aktuální pracovní záležitosti, zejm. sdílení zkušeností s dotazníkem o mobilitě. Důležitou součástí bylo i sbírání názorů členů sítě na podobu ReferNetu v příštích letech, na žádoucí obsah činností a metody práce z národního pohledu jednotlivých zemí. Zejména příští podoba reportingu o politice odborného vzdělávání byla předmětem intenzivních diskusí.

Zajímavý přínos měla sekce věnovaná terminologii a problémům, které vznikají v souvislosti s různým chápáním obsahu užívaných anglických termínů v jednotlivých zemích. Jednalo se o první workshop tohoto typu, který ukázal nutnost mít při vytváření zpráv a článků stále na zřeteli možné odlišné porozumění i běžně používaným termínům, a to jak v jednotlivých zemích, tak zejména v komunikaci s Cedefopem, který by měl v této oblasti hrát roli koordinátora a zprostředkovatele.

 

 

Foto: Z. Šímová, NVF