11. Evropské fórum pro zajišťování kvality

Evropské fórum pro zajišťování kvality (EQAF) poskytuje platformu pro diskusi, profesní rozvoj a výměnu zkušeností mezi hlavními zúčastněnými stranami v zajištění kvality. Konkrétně se jedná o fórum bude zajímat rektorů a prorektorů, úředníky na vysokých školách, studenty a výzkumné pracovníky, kteří pracují na vysoké škole. Fórum pořádá ENQA, ESU, EUA a EURASHE a uskuteční se ve dnech 17.-19. listopadu 2016 ve slovinské Lublani a hostit jej bude Slovinská studentská unie a Univerzita v Lublani.

Více informací naleznete zde:

http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-european-quality-assurance-forum